Додаток Заява на приєднання

Додаток
до типового індивідуального
договору про надання послуги з
постачання теплової енергії

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до індивідуального договору про надання послуги з
постачання теплової енергії

Ознайомившись з умовами договору про надання послуги з постачання теплової енергії на  офіційному веб-сайті виконавця ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ» http://sdtec.lg.ua.

приєднуюсь до договору про надання послуг з постачання теплової енергії з Державним підприємством «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ»

з такими нижченаведеними даними.

  1. Інформація про споживача:

1) найменування/прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) ________

________________________________________________________________

ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) __________________

адреса ______________________________________________________

номер телефону ______________________________________________

адреса електронної пошти _____________________________________

2) адреса приміщення споживача:

вулиця _____________________________________________________

номер будинку _________ номер квартири (приміщення) __________

населений пункт _____________________________________________

район ______________________________________________________

область _____________________________________________________

індекс ______________________________________________________;

3) опалювана площа (об’єм) приміщення споживача — _____ кв. метрів (___________ куб. метрів).

  1. Послуга надається за допомогою систем (необхідне підкреслити):

автономного теплопостачання;

індивідуального теплового пункту багатоквартирного будинку;

за межами будинку.

  1. Приміщення споживача обладнане вузлом (вузлами) розподільного обліку теплової енергії (приладами-розподілювачами теплової енергії)

 

 

Відмітка про підписання споживачем цієї заяви-приєднання

______________
(дата)
_____________________
(особистий підпис)
______________________
(прізвище, ім’я та по батькові
споживача)”.