Частка джерел енергії при виробництві електроенергії