Вплив на навколишнє середовище при виробництві електроенергії